Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Single Stage Type Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx1530 63 P&N 1~7 A 7.5 V 5.6~33 W 70 ºC 15mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-063011530 TEC1-063021530 TEC1-063031530 TEC1-063041530 TEC1-063051530
  TEC1-063061530 TEC1-063071530
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx2040 63 P&N 2~12 A 7.5 V 10~50 W 70 ºC 20mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-063022040 TEC1-063032040 TEC1-063042040 TEC1-063052040 TEC1-063062040
  TEC1-063072040 TEC1-063082040 TEC1-063092040 TEC1-063102040 TEC1-063112040...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx3015 63 P&N 1~7 A 7.5 V 5.6~33 W 70 ºC 30mm 15mm Download!
Part NO.: TEC1-063013015 TEC1-063023015 TEC1-063033015 TEC1-063043015 TEC1-063053015
  TEC1-063063015 TEC1-063073015
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx4020 63 P&N 2~12 A 7.5 V 10~50 W 70 ºC 40mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-063024020 TEC1-063034020 TEC1-063044020 TEC1-063054020 TEC1-063064020
  TEC1-063074020 TEC1-063084020 TEC1-063094020 TEC1-063104020 TEC1-063114020...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-063xx4040 63 P&N 1~10 A 7.5 V 5.8~43 W 70 ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-063014040 TEC1-063024040 TEC1-063034040 TEC1-063044040 TEC1-063054040
  TEC1-063064040 TEC1-063084040 TEC1-063094040 TEC1-063104040
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-064xx0840 64 P&N 2 A 7.8 V 9 W 70 ºC 08mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-064020840
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-069xx2030 69 P&N 2.5~7 A 8.2 V 13.2~32 W 70 ºC 20mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-069022030 TEC1-069072030
  ..
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx1818 71 P&N 1~2 A 8.5 V 6.6~12 W 70 ºC 18mm 18mm Download!
Part NO.: TEC1-071011818 TEC1-071021818
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx2323 71 P&N 1.5~6 A 8.5 V 7.1~29 W 70 ºC 23mm 23mm Download!
Part NO.: TEC1-071012323 TEC1-071022323 TEC1-071032323 TEC1-071042323 TEC1-071052323
  TEC1-071062323
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx3030 71 P&N 1~15 A 8.5 V 6.7~73 W 70 ºC 30mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-071013030 TEC1-071023030 TEC1-071033030 TEC1-071043030 TEC1-071053030
  TEC1-071063030 TEC1-071073030 TEC1-071083030 TEC1-071093030 TEC1-071103030...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx3838 71 P&N 6~20 A 8.5 V 29~120 W 70 ºC 38mm 38mm Download!
Part NO.: TEC1-071063838 TEC1-071083838 TEC1-071103838 TEC1-071123838 TEC1-071133838
  TEC1-071143838 TEC1-071183838 TEC1-071203838
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx4444 71 P&N 8~20 A 8.5 V 40~120 W 70 ºC 44mm 44mm Download!
Part NO.: TEC1-071084444 TEC1-071104444 TEC1-071124444 TEC1-071144444 TEC1-071184444
  TEC1-071204444
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx4447 71 P&N 12 A 8.5 V 61.2 W 70 ºC 44mm 47mm Download!
Part NO.: TEC1-071124447
   
                 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net